Kan de smaak van water variëren?

Weet jij hoe je water het beste drinkt?

Water op elke leeftijd: kinderen en jongeren

Kinderen en jongeren verbruiken veel energie. Moedig ze dus zeker aan om elke dag regelmatig water te drinken!

Afhankelijk van hun lichaamsbeweging schommelt de aanbevolen hoeveelheid tussen 1,5 en 2 liter per dag. Na een intensieve sportactiviteit moet je het vochtverlies door transpiratie aanvullen met natuurlijk mineraalwater of bronwater rijk aan mineralen, dat wil zeggen met meer dan 1.500 mg mineralen per liter.

Kinderen en jongeren die water niet lekker vinden, kunnen beter gearomatiseerd water met een fruitsmaak drinken.

Referentie: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Natuurlijk mineraalwater, 27/01/2016.

Hoeveel water moet je extra drinken als je borstvoeding geeft?

Als je borstvoeding geeft, moet je meer water drinken. De Hoge Gezondheidsraad adviseert vrouwen die borstvoeding geven, om 700 tot 1000 ml water extra te drinken.

Dat brengt de aanbevolen hoeveelheid op ongeveer 2 liter water, bij ‘normale’ omstandigheden voor wat betreft temperatuur en lichaamsbeweging.

Referentie: Voedingsaanbevelingen voor België, HGR, 2016.

Wordt gefilterd water zuiver?

Gefilterd water wordt in geen geval zuiver water. Het filtersysteem verlaagt de hoeveelheid chloor en kalk in het kraanwater, maar verwijdert het niet volledig.

Is elk water geschikt voor een natriumarm dieet?

Nee. Om geschikt te zijn voor een natriumarm dieet moet het natriumgehalte lager zijn dan 20 mg natrium per liter water.

Deze vermelding mag alleen worden gebruikt voor natuurlijk mineraalwater dat aan dit criterium voldoet, want het is de enige watercategorie die verplicht een minerale samenstelling moet hebben die stabiel is in de tijd.

Hoeveel water bevat het menselijk lichaam?

Ons lichaam bestaat voornamelijk uit water. Het gehalte varieert met de leeftijd: ongeveer 75% bij een pasgeboren baby, 60% bij volwassenen en 50% bij ouderen.

Elke dag verlies je 2 à 3 liter water (soms zelfs nog meer, afhankelijk van de omstandigheden), die je moet compenseren met water uit voedingswaren en dranken.

Wist je dit al?

Wist je dat het gewicht van petflessen jaar na jaar afneemt?

Gemiddeld is het gewicht van de flessen met 40% afgenomen de voorbije dertig jaar, waardoor heel wat minder PET nodig is.

Hoeveel water heeft een volwassene gemiddeld nodig?

In normale omstandigheden (gematigd klimaat, gematigde activiteit) heb je als volwassene ongeveer 2 tot 3 liter water per dag nodig. Via je voeding krijg je 1 tot 1,5 liter binnen. De rest moet je drinken. De Hoge Gezondheidsraad adviseert om in ‘normale’ omstandigheden het water uit je voeding aan te vullen met ongeveer 1,5 liter per dag voor volwassenen.

Referentie: Voedingsaanbevelingen voor België, HGR, 2016.

Waarvan hangt de mineralisatie af van natuurlijk mineraalwater?

De mineralisatie van water is afhankelijk van verschillende factoren:

  • het type grondwaterlaag waaruit het water afkomstig is (vrije of afgesloten waterlaag, thermaal grondwater)
  • de fysicochemische omstandigheden waarmee het water te maken krijgt
  • de oplosbaarheid van gesteenten

Vooral de soort waterlaag is essentieel, want die is van invloed op de omvang van de infiltratieoppervlakken die moeten worden beschermd. Ook de diepte van de kringloop speelt een rol, want die bepaalt de druk- en temperatuuromstandigheden van het contact met de mineralen.