Gefilterd water is van nature zuiver.

Fout

Gefilterd water moet beantwoorden aan drinkbaarheidscriteria, maar een beroep moet gedaan worden op een (chemische) behandeling om dit water drinkbaar te maken. Enkel natuurlijk mineraalwater en bronwater moeten van nature zuiver en drinkbaar zijn.

Elk water kan aanspraak maken op een mineralengehalte.

Fout

Enkel natuurlijk mineraalwater heeft een stabiele mineralengehalte. Het legt ondergronds een lange weg af, wat voor een specifieke mineralisatie zorgt. Hierdoor heeft elk natuurlijk mineraalwater een unieke samenstelling en smaak.

Natuurlijk mineraalwater is ook het enige water dat aanspraak kan maken op een specifiek gehalte aan bepaalde mineralen of sporenelementen, in lijn met strenge criteria (bv. ‘calciumrijk’, wat overeenkomt met minstens 150 mg calcium per liter).

Dankzij zijn aanhoudende stabiliteit en de beschermingsmaatregelen waaraan het water moet voldoen, is het natuurlijk mineraalwater dat wij vandaag drinken hetzelfde dat binnen 50 jaar door onze kleinkinderen gedronken zal worden… even zuiver en natuurlijk.

Niet elk natuurlijk mineraalwater is rijk aan mineralen.

Juist

Elk natuurlijk mineraalwater heeft een unieke samenstelling. We onderscheiden drie soorten claims al naargelang de mineralisatiegraad van het water:

  • zeer licht gemineraliseerd: 0 tot 50 mg mineralen per liter
  • licht gemineraliseerd: 50 tot 500 mg mineralen per liter
  • rijk aan mineralen: meer dan 1500 mg mineralen per liter

Water dat 500 tot 1500 mg mineralen per liter bevat, wordt beschouwd als matig gemineraliseerd. Licht of zeer licht gemineraliseerd water is bijvoorbeeld ideaal voor de bereiding van babyvoeding. Sterk gemineraliseerd water is dan weer aangeraden bij intens zweten, na het sporten enz.

Alle natuurlijk mineraalwaters zijn verschillend.

Juist

Sommige natuurlijk mineraalwaters zijn van nature bruisend, terwijl aan andere koolzuur wordt toegevoegd. Natuurlijk mineraalwater wordt door de natuur gezuiverd. Op de weg die het jarenlang aflegt onder de grond wordt het water voortdurend gefilterd door de ondergrondse rotslagen, die op natuurlijke wijze alle onzuiverheden verwijderen. Resultaat: natuurlijk zuiver water. De rotsen worden letterlijk ‘gewassen’ door het water, waardoor er mineralen en sporenelementen in terechtkomen, die op hun beurt voor een specifieke smaak en samenstelling zorgen.

Een unieke samenstelling

De ondergrond en de rotsen zijn niet overal gelijk. Vandaar dat natuurlijk mineraalwater een stabiele en unieke samenstelling heeft. Het water van een bepaalde ondergrondse bron heeft dan ook een specifieke mineralisatie, die laag of hoog kan zijn. Bovendien kan de verhouding tussen de verschillende mineralen verschillen van bron tot bron. Water kan enkel als natuurlijk mineraalwater bestempeld worden als de stabiliteit van de minerale samenstelling gegarandeerd kan worden.

Op het etiket van een fles natuurlijk mineraalwater, dat een stabiele samenstelling heeft, vind je dan ook informatie over de minerale samenstelling. In tegenstelling tot andere soorten water, zoals gefilterd kraanwater, weet je bij natuurlijk mineraalwater exact wat je binnenkrijgt.

De waterkeuze op restaurant is belangrijk.

Juist

Net als wijn is ook het water dat je bestelt op restaurant belangrijk. Kies het water dat het beste past bij de wijn en gerechten die je besteld hebt. Natuurlijk mineraalwater in fles heeft een natuurlijke zuiverheid en een stabiele samenstelling. Je weet dan ook altijd wat je drinkt, en op het etiket vind je zowel de samenstelling als de droogrest.