Is elk water geschikt voor een natriumarm dieet?

Nee. Om geschikt te zijn voor een natriumarm dieet moet het natriumgehalte lager zijn dan 20 mg natrium per liter water.

Deze vermelding mag alleen worden gebruikt voor natuurlijk mineraalwater dat aan dit criterium voldoet, want het is de enige watercategorie die verplicht een minerale samenstelling moet hebben die stabiel is in de tijd.

Categories: nieuws
Tags: