Waarvan hangt de mineralisatie af van natuurlijk mineraalwater?

De mineralisatie van water is afhankelijk van verschillende factoren:

  • het type grondwaterlaag waaruit het water afkomstig is (vrije of afgesloten waterlaag, thermaal grondwater)
  • de fysicochemische omstandigheden waarmee het water te maken krijgt
  • de oplosbaarheid van gesteenten

Vooral de soort waterlaag is essentieel, want die is van invloed op de omvang van de infiltratieoppervlakken die moeten worden beschermd. Ook de diepte van de kringloop speelt een rol, want die bepaalt de druk- en temperatuuromstandigheden van het contact met de mineralen.

Categories: nieuws