Gefilterd water is van nature zuiver.

Fout

Gefilterd water moet beantwoorden aan drinkbaarheidscriteria, maar een beroep moet gedaan worden op een (chemische) behandeling om dit water drinkbaar te maken. Enkel natuurlijk mineraalwater en bronwater moeten van nature zuiver en drinkbaar zijn.

Categories: Juist of Foutnieuws